dilluns, 17 de juny del 2013

Cronograma tercera setmana

SETMANA
HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
Del 8 al 12 de Juliol

“ÀFRICA”

BENVINGUDA
9 a 9:10

Jocs d'escalfament

Jocs d'escalfament

Jocs d'escalfament

Jocs d'escalfament
EXCURSIÓ

TALLER
9:10 a 10:30

ARTS PLÀSTIQUES.
Vestuari, collarets i polseres
ARTS PLÀSTIQUES.
Instruments-
mural corporal
ARTS PLÀSTIQUES.
Creació d’instruments
ARTS PLÀSTIQUES.
Pintura corporal
ARTS ESCENIQUES.
RITMES
ARTS ESCENIQUES.
RITMES
ARTS ESCENIQUES.
RITMES
ARTS ESCENIQUES.
RITMES

PISCINA + ESMORZAR
10:30 a 11:45

PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR

TALLER
11:45 a 13

ARTS ESCENIQUES.
RITMES
ARTS ESCENIQUES.
RITMES
ARTS ESCENIQUES.
RITMES
ARTS ESCENIQUES.
RITMES
ARTS PLÀSTIQUES.
Vestuari, collarets i polseres
ARTS PLÀSTIQUES.
Instruments-
mural corporal
ARTS PLÀSTIQUES.
Creació d’instruments
ARTS PLÀSTIQUES.
Pintura corporal