dilluns, 17 de juny del 2013

Cronograma segona setmana

SETMANA
HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
Del 1 al 5 de Juliol

“AMÈRICA”

BENVINGUDA
 9 a 9:10

Jocs d'escalfament i coneixement

Jocs d'escalfament i coneixement

Jocs d'escalfament i coneixement

Jocs d'escalfament i coneixement

EXCURSIÓ

TALLER
9:10 a 10:30

ARTS PLÀSTIQUES.
Escuts totem
ARTS PLÀSTIQUES.
Atrapa somnis
ARTS PLÀSTIQUES.
Atrapa somnis
ARTS PLÀSTIQUES.
Màscares de Mèxic
ARTS ESCÈNIQUES
Dansa
ARTS ESCÈNIQUES
Dansa
ARTS ESCÈNIQUES
Dansa
ARTS ESCÈNIQUES
Dansa

PISCINA + ESMORZAR
10:30 a 11:45

PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR

TALLER
11:45 a 13


ARTS ESCÈNIQUES
Dansa
ARTS ESCÈNIQUES
Dansa
ARTS ESCÈNIQUES
Dansa
ARTS ESCÈNIQUES
Dansa
ARTS PLÀSTIQUES.
Escuts Totem
ARTS PLÀSTIQUES.
Atrapa somnis
ARTS PLÀSTIQUES.
Atrapa somnis
ARTS PLÀSTIQUES.
Clauers Mèxic