dilluns, 17 de juny del 2013

Cronograma cinquena setmana

SETMANA
HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
Del 22 al 26 de Juliol

“EUROPA”

BENVINGUDA
9 a 9:10

Jocs escalfament

Jocs escalfament per parelles

Jocs escalfaments

Jocs escalfaments
EXCURSIÓ

TALLER
9:10 a 10:30

ARTS PLÀSTIQUES.
Mascares Venècia
ARTS PLÀSTIQUES.
Mascares Venècia
ARTS PLÀSTIQUES.
Mascares Venècia
ARTS PLÀSTIQUES.
Atrapa somnis Celta
ARTS ESCENIQUES.
Acrobàcia
Estiraments
ARTS ESCENIQUES.
Teles
Estiraments
ARTS ESCENIQUES.
Acrobàcia
Estiraments
ARTS ESCENIQUES.
Teles
Estiraments

PISCINA + ESMORZAR 10:30 a 11:45

PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR
PISCINA + ESMORZAR

TALLER
11:45 a 13

ARTS ESCENIQUES.
Acrobàcia
Estiraments
ARTS ESCENIQUES.
Teles
Estiraments

ARTS ESCENIQUES.
Acrobàcia
Estiraments

ARTS ESCENIQUES.
Teles
Estiraments

ARTS PLÀSTIQUES.
Mr. San Patrick
ARTS PLÀSTIQUES.
Wurfkstanien
ARTS PLÀSTIQUES.
Musics de Bremen
ARTS PLÀSTIQUES.
Musics de Bremen